top of page

משכנתא מסובסדת מטעם המדינה? וואלה?!

כל מה שרציתם לדעת על הלוואת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון


במטרה לסייע למחוסרי דיור, משרד הבינוי והשיכון מעניק לזכאים הטבה במשכנתא המוכרת יותר כ"הלוואת זכאות" על רכישת דירה ראשונה, בנייתה או הרחבתה, באמצעות הנחה במסלול המשכנתא שתיטלו מהבנק.

מהי ההטבה בהלוואת זכאות?

מדובר בהנחה של 0.5% מהריבית הממוצעת במשק על מסלול הלוואה בריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן, במועד נטילתה המשכנתא.

מהם התנאים לקבלת תעודת הזכאות?

עקרונית, כל מי שהנו חסר דירה יכול להיות זכאי להלוואת הזכאות, אבל במקרים מסוימים, גם בעלי דירה יכולים להיות זכאים. חסר דירה עפ"י משרד הבינוי והשיכון הנו מי שאין ולא היו לו ב-10 השנים שחלפו למועד הגשת הבקשה בנפרד או במשותף עם אחר/ים זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה. בנוסף, מי שהחזיר דירה בדיור הציבורי ייחשב כחסר דירה. בעלי הדירה שיכולים להיות זכאים להטבה הנם כאלו שהייתה ברשותם דירה, אך מכרו אותה עקב גירושין או סיבה אחרת ואין ברשותו זכויות בנכס כלשהו.

חשוב לציין שתנאי הזכאות עשויים להשתנות מעת לעת וחשוב להתעדכן דרך האתר של משרד הבינוי והשיכון בתנאים המדויקים, במיוחד לאוכלוסיות כגון: גרושים, אנשי מילואים או בעלי נכות מוכרת מביטוח לאומי או משרד הביטחון.

כיצד נקבע סכום הלוואת הזכאות?

סכום הלוואת הזכאות יכול להגיע למאות אלפי שקלים ונקבע על ידי משרד הבינוי והשיכון עפ"י ניקוד שנצבר בהתאם למעמדו האישי של מבקש תעודת הזכאות המורכב ממספר נתונים, כגון: שנות נישואין, שנות שירות צבאי או לאומי (פתוח גם למי שלא שירת בשירות צבאי), מספר אחים ואחיות ומיקום הנכס (מענק נוסף באזורי פריפריה או עדיפות לאומית). אישור ההלוואה נקבע, בין השאר, על פי כושר ההחזר של הלווה והנכס שמשמש כביטחון להלוואה.

לכמה שנים ניתן לפרוס את ההלוואה המשכנתא בהטבה?

מ- 5 שנים ועד 25 שנה, תלוי בכושר ההחזר החודשי של הלווה ובעמידה ביחס ההחזר של המשכנתא אל מול ההכנסה החודשית נטו, בהתאם לרגולציה של בנק ישראל.

כיצד מוציאים תעודת זכאות? ניתן להגיש בקשה בכל סניפי הבנקים למשכנתאות באמצעות מסמכים שיש להנפיק הקשורים למעמד האישי של המבקשים. בחלק מהבנקים ניתן להגיש אף באופן דיגיטאלי מבלי הגעה פיסית לבנק. אין חובה לממש את תעודת הזכאות באותו הבנק שבה הוגשה הבקשה. תעודת הזכאות מונפקת בין מספר ימים בודדים לשבועות ולכן, עדיף לבקש להנפיקה מבעוד מועד.

מהם היתרונות הנוספים להלוואת הזכאות?

מלבד ההטבה בריבית, יתרון מובהק נוסף הנו בהנחה בעמלות פירעון מוקדם במשכנתא. מי שמשלב הלוואת זכאות במשכנתא, ייהנה מפטור מעמלת פרעון מוקדם במסלול הזכאות עצמו שקיבל. בנוסף, למי שפורע הלוואת משכנתא לפני סיומה, תינתן הנחה מוקדמת בעמלת הפרעון המוקדם כבר בתום השנה הראשונה (ולא בתום השנה השלישית) ביתר המסלולים במשכנתא בהשוואה למשכנתאות שלא שולבה בה הלוואת הזכאות. כמו כן, היתרון הבולט בשילוב הלוואות הזכאות הנו הקושי של הבנקים בפגיעה בלווים במצב של אי עמידה בתשלומי המשכנתא, חס ושלום, זאת משום שהיא מטעם "המדינה" שהמהווה כערבה להלוואה, סוג של תעודת ביטוח נוספת למשכנתא.

לסיכום, חשוב להדגיש כי הלוואת זכאות איננה מתנה, אלא הלוואה לכל דבר שיש להחזירה, רק במחיר מועדף. כמו בכל מסלול משכנתא, יש למסלול הזה יתרונות וחסרונות ולכן, צריך לדעת לשלבו בצורה חכמה בתמהיל המשכנתא. לעיתים, גם אם אנו זכאים להלוואת הזכאות, לא נכון יהיה לשלבו בתמהיל וניתן יהיה לבנות תמהיל חסכוני יותר גם בלעדי ההטבה – כמו חליפה, כל אחד ומידותיו שלו, כך גם בניית תמהיל המשכנתא שצריך להיות מותאם לצורכי הלווים.

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page