top of page

ביטוחי משכנתא - על מה ולמה

כמה מכם הופתעו לגלות שהבנק מחייב אותם בביטוחי ריסק משכנתא ממש שנייה אחרי החתימות בבנק על מנת להזרים את כספי המשכנתא למוכר? רבים וטובים מאיתנו וודאי נתקלו במקרה זה לכשנטלו את המשכנתא בפעם הראשונה ולא לקחו בחשבון את העלויות הנוספות של הביטוחים על ההחזר החודשי של המשכנתא, אך למעשה מדובר בביטוחים שמגינים לא רק על הבנק, אלא גם עלינו הלווים.

הלוואת משכנתא בשונה מהלוואה פרטית מגובה בשעבוד נכס נדל"ני כלשהו. כפועל יוצא הבנק שמלווה את כספי המשכנתא, מבקש לשמור הן על הנכס המשועבד והן על הלווה בכדי לוודא שיקבל חזרה את הכספים שהלווה. ביטוחי המשכנתא נחלקים לשניים – ביטוח מבנה וביטוח חיים, ואנו מחויבים בשניהם על מנת לקבל בפועל את כספי המשכנתא. כמו כן, ביטוחי המשכנתא מתומחרים ומותאמים למסלולים והתקופות שנטלנו במשכנתא בפועל.

ביטוח מבנה מיועד לתת לנו פיצוי מחברת הביטוח במקרה של נזקי אש, מים ונזילות, פריצה או טבע וכולל גם אפשרות לביטוח תכולה עד גובה מסוים. חברת הביטוח מתמחרת את העלות על פי ערך הכינון של הנכס שקבע השמאי – הסכום הנדרש להקמה מחדש של הדירה, או הבית, במקרה של נזק מוחלט, וזאת ללא קשר לערך השוק של הדירה. חשוב לדעת כי ביטוח מבנה איננו מכסה מקרים של פגיעה בנכס ע"י פגיעת טיל או כלי נשק כלשהו בעקבות מלחמה או מבצע צבאי, במקרה זה יפצה אותנו אגף מס רכוש ולא חברת הביטוח.

ביטוח חיים בריסק משכנתא כאמור, מטרת ביטוח החיים במשכנתא היא לוודא שהבנק יקבל את הכספים שהלווה במקרה פטירה של הלווה או של אחד מהלווים. לכן, במקרה פטירה של אחד הלווים, חברת הביטוח תכסה את כל חוב המשכנתא ותפטור את הלווה השני, במידה והיו שני לווים, מלשאת בנטל החודשי של תשלומי המשכנתא. בעצם, זה מונע מהבנק להיות חשוף למצב שבו הלווה שנותר לא יעמוד בתשלומי המשכנתא העתידיים ולנקיטת הליכים משפטיים נגדו.

האם ביטוח חיים פרטי מספיק לביטוח חיים בריסק משכנתא?

רבים טועים בכך שחושבים שביטוח חיים פרטי שיש ברשותם יכסה גם את תשלומי המשכנתא במקרה של פטירה וזוהי שגיאה נפוצה. ביטוח חיים פרטי דואג כלכלית ליורשים או לקרובים של המבוטח בעת פטירתו בקבלת פיצוי כספי שיסייע להם בעקבות האובדן. כל אחד מאיתנו יכול להיות בעל מספר פוליסות ביטוח פרטיות ובכל סכום מבלי שזה יהווה כפל ביטוחי, כך שחס ושלום לאחר הפטירה, הקרובים יכולים ליהנות מקבלת פיצויים מכמה פוליסות ביטוחי חיים של הנפטר במקביל. לעומת זאת, ביטוח חיים במשכנתא דואג לבנק בכך שחברת הביטוח דואגת לכסות את החוב שנותר במשכנתא בלבד. לכן, בביטוחי חיים במשכנתא עוברים תשאול רפואי מקיף גם אם קיים ברשותנו ביטוח חיים פרטי. טיפים בנוגע לביטוח חיים במשכנתא

היות וביטוח חיים במשכנתא מהווה תנאי לקבלת כספי המשכנתא, חשוב מאוד לאנשים בעלי עבר רפואי לבדוק עוד בטרם חתימה על חוזה רכישה שישנה חברת ביטוח שתהא מוכנה לבטחם בביטוח חיים בריסק משכנתא. במצב שבו אחד מהלווים בעל עבר רפואי המונע ממנו ביטוח חיים במשכנתא, ניתן לבקש מהבנק לוותר על ביטוח החיים עבורו ולבטח רק את הלווה ה"בריא" יותר מביניהם. אולם בכל מקרה, עדיף לוודא שהבנק אחר מאשר זאת עוד בטרם חתימה על חוזה רכישה, באם נרצה להימנע ממצב של תשלום קנס יקר בגין הפרת חוזה רכישה. כמו כן, במידה וחתמתם על חוזה כשאתם בריאים לחלוטין ורוצים לבטח את עצמכם עד קבלת המשכנתא, ניתן לרכוש ביטוח חיים למשכנתא על סכום המשכנתא העתידית שינטל ולאחר מכן, לעשות את ההתאמות בדיוק למסלולי המשכנתא שנטלנו בפועל. כך גם אם יקרה משהו רפואי, חס ושלום, בחודשים של עד קבלת המשכנתא, תהיו מבוטחים.
Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page