top of page
house-model-with-real-estate-agent-customer-discussing-contract-buy-house-insurance-loan-r

משכנתא הפוכה

"אתה אף פעם לא מבוגר מידי בשביל להציב לך יעד חדש או לחלום חלום חדש" - ק.ס לואיס

           
להרחבה בנושא: מהי משכנתא הפוכה?

הלוואה לכל מטרה
לגילאי 55 +

קבלת התנאים המשתלמים ביותר מול  גופי המימון השונים

חופש מתשלום חודשי
עד גיל 120 

כנגד משכון נכס
קיים בלבד

אפשרות לתשלומי
ריבית בלבד

שקיפות מלאה
מול בני המשפחה

bottom of page