top of page
Image by micheile henderson

אינפיניטי משכנתאות ופיננסים 

משכנתאות | אשראי עסקי  

אינפיניטי משכנתאות ופיננסים מעניקה שירותי ייעוץ פיננסי הן מול המערכת הבנקאית והן מול גופי אשראי חוץ בנקאיים למטרות:

משכנתא חדשה, מיחזור משכנתא קיימת ואיחוד הלוואות, הלוואה לכל מטרה כנגד שעבוד נכס, משכנתא פנסיונית או הפוכה, משכנתא לתושבי חוץ וגיוס אשראי לעסקים.

תהליך ההתמקצעות הקלאסי והניסיון הרב מסייעים ללקוחותינו להגשים את חלומם, תוך תכנון פיננסי מוקפד בראייה ארוכת טווח ובמינימום בירוקרטיה.

לוגו חבר  בהתאחדות מייל
Anchor 1

המומחיות שלנו

סיפורי הצלחה

מאמרים

bottom of page